Parodontologie

Parodontologie is een deelgebied binnen de tandheelkunde dat zich focust op het parodontium of steunweefsel van het gebit. Het is opgebouwd uit het bot en het tandvlees. Wanneer bacteriën zich opstapelen aan het tandvlees kan dit leiden tot een ontsteking, wat men gingivitis noemt. Door het bijsturen van de mondhygiëne kan dit perfect genezen. Indien de aanwezige bacteriën en tandsteen niet verwijderd worden kan de ontsteking uitbreiden tot op het bot en dan spreekt men van parodontitis. Dit is een onomkeerbaar proces dat gepaard gaat met botverlies. Het is dus steeds belangrijk dat bij de algemene controle ook een tandvleescontrole wordt uitgevoerd.

Parodontologie desteldent