Implantologie

Wanneer een of meerdere tanden verloren gegaan zijn, kunnen ze, indien gewenst, vervangen worden door een of meerdere implantaten. Bij deze behandeling wordt een kunstwortel, in de vorm van een schroef, in het kaakbot geplaatst. Na het ingroeien wordt door de tandarts een kroon vervaardigd op het implantaat.

Dankzij deze oplossing is er een groot scala aan behandelplannen mogelijk. Zowel vaste oplossingen waarbij enkele of alle tanden vervangen worden door een porseleinen brug/kroon (afbeelding a) alsook uitneembare oplossingen zoals een “klik-prothese” zijn dus mogelijk. Samen met de tandarts kan gekeken worden naar een oplossing die voor u past.

implantologie desteldent
implantologie desteldent