Algemene controle

U kunt bij ons terecht voor uw jaarlijks nazicht en reiniging. Daarbij evalueren wij uw gebit en de aanwezige vullingen. Voorkomen is echter beter dan genezen.

We raden aan jaarlijks het gebit te laten nazien en te laten reinigen om zo complexe behandelingen te kunnen vermijden. Volgens de richtlijnen worden bij de controle twee kleine radiografische opnames genomen om beginnende gaatjes op te sporen. Radiografie├źn laten ons toe gaatjes en tandvleesproblemen op te sporen in een vroeg stadium. Dit wordt genoteerd in het dossier, zodat dit het jaar nadien opgevolgd en vergeleken kan worden. Grotere problemen kunnen aanwezig zijn in de mond, maar niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door deze zaken vroeg op te sporen, kunnen complexe behandelingen vermeden worden.

De gemiddelde termijn waarop een beginnend gaatje kan evolueren tot een volwaardig gaatje bedraagt immers een jaar. Bovendien krijgt iedereen die jaarlijks op controle komt bij de tandarts de maximale terugbetaling van de mutualiteit het jaar nadien. Daarnaast neemt tandsteen toe gedurende het jaar en kan het enkel verwijderd worden door de tandarts. Indien dit te veel wordt, kan het permanente schade geven aan het tandvlees.

algemene controle desteldent